Har du vond rygg, nakke eller skuldre? Små bevegelser kan gi stor effekt på din helse. Derfor har vi skapt Trabbic ståbrett!

TRABBIC Work & Surf

TRABBIC WORK & SURF ståbrett

Et unikt aktivitetsbidrag til stillesittende arbeidsplasser. Brukes til å stå på ved hev/senk bord, og kan brukes sammen med treningsstrikk.

TRABBIC Multitraining

TRABBIC Multitraining treningsbrett

Formidler, inspirerer og motiverer til bevegelsesglede. Brukes til grunntrening, medisinsk rehabilitering og forebyggende folkehelse.

TRABBIC Elegance

TRABBIC Elegance treningsbrett

Multi treningsbrett for proffer og entusiaster som vil utfordre balansekunsten! Testet av Olympiatoppen med gode resultater.

På bakgrunn av faget mitt tok jeg utgangspunkt i hva vi trenger, hvilke håp og hvilke behov vi har når jeg skulle designe nye produkter. Dette gjør at utvikling av TRABBIC Training ståbrett og andre helsefremmende produkter blir til noe meningsfylt og relevant for folk, og forhåpentligvis noe lønnsomt for TRABBIC!

Ole Petter Ramfjord, fysioterapeut & gründer

Når vi er barn er vi aktive. Vi leker og vi har det gøy hele tiden. Vi bruker kroppen, vi klatrer og er spontane. Impulsive. Men så...blir vi eldre...

Når vi er barn er vi aktive. Vi leker og har det gøy. Vi utfolder oss fysisk, er mye ute, og beveger oss høyt og lavt.

Når vi blir litt eldre avtar den daglige bevegelsen. Stillesitting og passiv lek blir mer og mer av vår fritidsbeskjeftigelse, inntil vi blir voksne og kommer i jobb.

Vi beveger oss stadig mer og mer på asfalt og betong. Vi sitter i bil, sitter på jobb, og svært mange av oss har det også stillesittende i fritiden.

Grunderen og fysioterapeut Ole Petter Ramfjord snakker i filmen ut fra eget fagfelt : Hele fysioterapifaget bygger på den tidlige motoriske utviklingen, og våre fysiske og mentale behov for bevegelse i vår totale utvikling.

Han spør seg selv om når vi slutter å ha det gøy?

I hans daglige arbeid ser han fler og fler som får redusert livskvalitet og helseplager på grunn av mangel på fysisk aktivitet og bevegelse.

Balanse er en av våre fysiske kvaliteter som forringes raskest uten riktig stimulering.